Якщо на приладі відсутня пломба Держповірника

Стосовно відсутності пломб Держповірника на лічильнику, повідомляємо, що згідно з постановою КМУ №94 від 13 січня 2016 року, відсутня процедура пломбування лічильника представником ДП «Укрметртестстандарт», або іншим уповноваженим органом. Згідно нових норм, відповідальність за прилад обліку несе виробник, який гарантує, що вони були розроблені і виготовлені відповідно до суттєвих вимог технічного регламенту, та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, про що складається декларація про відповідність. Відповідність засобів вимірювальної техніки цьому Технічному регламенту повинна засвідчуватися шляхом нанесення на них знаку відповідності, який також наноситься виробником. Документом, що підтверджує що даний прилад пройшов випробування є сертифікат по модулю «F», а з 2020 року по модулю «D». Дата та номер цього сертифіката вказані у декларацію про відповідність. Інших засобів контролю придатності приладу обліку для застосування в Україні не передбачено.

З яким максимальним перерізом можна використовувати кабель для приєднання в лічильниках та колодках?

Максимальний переріз жили кабелю, що можна приєднати до лічильників NIK прямого включення складає 25 мм2.

Максимальний переріз жили кабелю, що можна приєднати до лічильників NIK трансформаторного включення складає 6 мм2.

Максимальний переріз жили кабелю, що можна приєднати до колодки комутаційної КП 25 складає 6 мм2.

Максимальний переріз жили кабелю, що можна приєднати до колодки комутаційної КП 125 складає 25 мм2.

Максимальний переріз жили кабелю, що можна приєднати до колодки монтажної КМ 125 складає 25 мм2.

 

Як здійснюється перехід лічильника на зимовий/літній час?

Опція показу та збереження часу і дати доступна в тарифних лічильниках NIK.

Час в лічильниках переводиться з літнього на зимовий і з зимового на літній автоматично.

При необхідності, в налаштуваннях лічильника, через програмне забезпечення «НІК-Параметризація», можна відключити перехід на зимовий/літній час, або задати точну дату переходу.

 

Чи збережеться параметризація лічильника після його ремонту?

Після ремонту на заводі-виробнику лічильники проходять стандартну (заводську) параметризацію. Під час заводської параметризації лічильники параметризуються на один тариф Т1. При цьому параметризація, яка була встановлена ​​енергопостачальною компанією, не зберігається.

При відправці тарифного лічильника на ремонт, споживач повинен вказати в супроводжувальному листі, яку тарифну сітку необхідно запрограмувати в лічильник після ремонту.

На ремонт було передано лічильник з одним заводським номером, а після ремонту отримано із іншим заводським номером

В залежності від складності ремонту, деякі прилади обліку оснащуються новими щитками, де вказано інший заводський номер лічильника. Такі зміни не погіршують технічних характеристик приладу обліку.

В такому випадку, співробітниками Сервісного Центру складається Акт про заміну заводського номера приладу, в якому вказується старий заводський номер і новий. Вказаний Акт додається до відремонтованого лічильника.

Чому електромеханічний лічильник НІК 2102 при 32 імпульсах світлодіода робить одне перемикання (клацання) лічильного механізму?

Роздільна здатність лічильного механізму (половина ціни ділення останнього регістру 0.01 / 2) становить 0,005 kW * h, що в підсумку дорівнює 200 крокам. Так як постійна імпульсного вводу становить 6400 imp/ kW * h, то виходить, що на один крок лічильного механізму приходиться 6400/200 = 32 імпульси світлодіода.

 

Якщо на лічильнику висвічується напис "Error 040"

Повідомлення на РК дисплеї лічильника «Error 040» означає, що з лічильника знято клемну кришку. Зазвичай, таке повідомлення з’являється при монтажі лічильника на точку обліку. Після закриття та фіксації клемної кришки до корпусу лічильника, дане повідомлення зникає.

Якщо після закриття клемної кришки повідомлення «Error 040» продовжує висвічуватись на дисплеї, то це означає, що або кришка була закрита не до кінця, або під час монтажу лічильника було відламано спеціальний штир на клемній кришці. При виникненні вказаної ситуації, клемну кришку можна замовити в Сервісному Центрі ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА».

Також, не виключена ситуація, що при необережному монтажі лічильника було пошкоджено мікровимикач, що відповідає за фіксацію стану клемної кришки. В такому випадку, лічильник буде потребувати ремонту, що являється негарантійним та оплачується власником приладу обліку.

Якщо на лічильнику спалахують світлодіоди "Реверс", "Земля", або висвічуються написи "090", "091"

Відповідно до нормативного документу Міністерства палива та енергетики України  СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005 «Додаткові вимоги до засобів обліку електроенергії, спрямовані на запобігання несанкціонованому втручанню в їх роботу» в схемах двохелементних однофазних електронних лічильників виробництва ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» конструктивно закладено порівняння струмів, що протікають по різним каналам (в лічильники вбудовано вимірювальні елементи по колу фази та колу нейтралі).

У випадку, коли існує різниця між струмами у фазному та нульовому проводами, на РКІ лічильника висвічується помилка «err 090», або спалахує світлодіод «Земля» на електромеханічному лічильнику (нерівність струмів в колах фази і нейтралі). Помилка «err 090» з’являється, коли існує різниця в значеннях сили струму між колом фази та колом нейтралі більш ніж у 3%. Це може свідчити або про невірне приєднання лічильника, або про невірний монтаж електропроводки, що пов’язана з точкою обліку електроенергії, або про несправність приєднаного електрообладнання чи електропроводки.

У випадку невірного приєднання лічильників, при фіксації лічильником зміни фазового кута на 180° між вектором напруги і вектором струму, на РКІ лічильника висвічується помилка «err 091», або спалахує світлодіод «Реверс» на електромеханічному лічильнику (реверс струму).

При відсутності навантаження, можлива поява помилок «err 090» і «err 091», так як струм навантаження відсутній і лічильник фактично вимірює і порівнює нульові значення сили струму. Помилки зникають при силі струму навантаження вище 500 мА.

Під час підрахунку спожитої електричної енергії лічильники вказаного типу ведуть облік електроенергії по більшому струму в одному із кіл (фази або нейтралі).

Помилки «err 090» і «err 091» не свідчать про несправність лічильників електроенергії.

Якщо у споживача з’явився сумнів у коректній роботі приладу обліку, щодо підрахунку спожитої електроенергії, лічильник можливо обстежити на відповідність метрологічним характеристикам в умовах заводу-виробника або провести позачергову повірку в ДП «Укрметртестстандарт».

Як працює індикатор навантаження (imp/kW·h)?

Крайній правий індикатор “imp/kW•h” на лічильнику, це індикатор навантаження, що спалахує пропорційно струму, що проходить через лічильник. При відсутності навантаження індикатор горить постійно (на деяких модифікаціях електронних лічильників може не горіти при відсутності навантаження). Індикатор гаситься на короткий час (блимає) при появі навантаження. Чим більше навантаження тим частіше блимає індикатор.

Передавальне число (кількість імпульсів на кіловатгодини) в залежності від типу лічильника становить 8000 (трифазні) або 6400 (однофазні).

У разі, якщо потрібно оцінити споживання або перевірити точність роботи лічильника при низькому споживанні, то рахувати кількість імпульсів потрібно від кінця імпульсу до кінця імпульсу.

 

Як зняти показники з лічильника?

Ваш електронний лічильник, в залежності від модифікації, послідовно, з періодом близько 10 сек., може виводити на рідкокристалічний індикатор (електронний дисплей) наступні показання:

 1. спожитої активної електроенергії, кіловатгодини (kWh),
 2. генерованої активної електроенергії (двонаправлений лічильник), кіловатгодини (kWh),
  2. позитивної реактивної енергії (активно-реактивний лічильник), кіловаргодини (kvarh),
  3. негативною реактивної електроенергії (активно-реактивний лічильник), кіловаргодини,(kvarh),
  4. миттєвої активної потужності, кіловати (kW),
  5. миттєвої реактивної потужності (активно-реактивний лічильник), квари (kvar),
 3. поточного часу (години, хвилини, секунди),
 4. поточної дати (дата, місяць, рік) тощо.

Кількість виведених на дисплей лічильника величин і їх порядок задається на заводі виробнику при параметризації лічильника, і, може бути змінене в електропостачальній організації або в Сервісному Центрі ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА».

Якщо, наприклад, Ви – фізична особа, то Ви платите за спожиту активну електроенергію, і тому знімаєте показання позначені на дисплеї як kWh.

В залежності від модифікації лічильника (особливо це стосується трьохфазних лічильників) вивід показнику на дисплей асоціюється з так званим OBIS-кодом, що з’являється на дисплеї лічильника з лівого боку поряд з відповідним показником. OBIS-код (позначається як три цифри, що розділені крапками) надає унікальні ідентифікатори для всіх даних усередині вимірювального пристрою, включаючи ідентифікатори не тільки вимірюваних значень, а й також ідентифікатори абстрактних значень, які використовуються для конфігурації або отримання інформації про поведінку вимірювального обладнання. Розшифровка значень OBIS-кодів міститься у вигляді відповідної таблиці, що знаходиться у настанові з експлуатації на кожен електронний лічильник, що можна завантажити із сайту NIK.

Нижче вказане розшифрування деяких OBIS-кодів показників на лічильниках NIK:

 • 0.9.1 – поточний час;
 • 0.9.2 – поточна дата;
 • 15.8.0 (1.8.0 – в старих модифікаціях лічильників та в модифікаціях двонаправлених лічильників) – загальна сумарна активна електроенергія по всім тарифам, абсолютне значення (kWh);
 • 15.8.1 (1.8.1) – спожита активна електроенергія по тарифу Т1 (kWh);
 • 15.8.2 (1.8.2) – спожита активна електроенергія по тарифу Т2 (kWh);
 • 15.8.3 (1.8.3) – спожита активна електроенергія по тарифу Т3 (kWh);
 • 3.8.0 – позитивна реактивна електроенергія (kvarh);
 • 4.8.0 – негативна (генерація) реактивна електроенергія (kvarh);
 • 15.7.0 – миттєве значення активної потужності (сумарне по трьом фазам), (kW);
 • 12.7.0 – миттєве значення напруги (32.7.0, 52.7.0, 72.7.0 – по кожні фазі в трьохфазних лічильниках), Вольт (V).
Чим відрізняється номінальна сила струму від максимальної сили струму (в дужках), що вказані в характеристиках лічильника?

Номінальна сила струму (Іном), за визначенням стандартів, є сила струму, виходячи з якої, номінуються інші параметри лічильника. Наприклад, такі як чутливість і самохід. Також, при значенні Іном проводяться перевірки лічильника після або під час різного виду зовнішніх впливів на лічильник.

Максимальна сила струму (Імакс) – це значення сили струму (цифра в дужках біля значення номінальної сили струму), при якій лічильник може довготривало вимірювати електроенергію із заданою точністю (визначається класом точності).

 

Як впливає на лічильник неправильне приєднання/фазування?

Під час встановлення лічильника на точку обліку необхідно використовувати схему приєднання, що вказана заводом-виробником приладу обліку.

Неправильне фазування («перефазіровка», неправильне приєднання) на точність обліку електроенергії однофазним лічильником, як сучасним електронним, так і старим індукційним (дисковим) не вплине, правда з одним застереженням, а саме – розводка ланцюгів від розподільних щитів в квартири повинна бути виконана правильно. У деяких будинках старого будівництва розводка мережі по квартирах зроблена не зовсім вдало (економія проводів). Один дріт (зазвичай, це нульовий) від щитової заведений відразу на три-чотири квартири, тобто, він є загальним для цих квартир. У цьому випадку застосування сучасних лічильників з двома вимірювальними елементами в таких будинках неможливо без переробки розводки. Але дуже важливо розуміти, що маються на увазі лічильники з двома вимірювальними елементами. Всі лічильники з одним вимірювальним елементом, у разі «перефазіровки», дозволяють споживачеві дуже простим способом проводити розкрадання електроенергії. І в даному випадку не важливо, з чиєї вини сталася «перефазіровка», це вже не технічне, а юридичне питання, що може виникнути між споживачем та елекктропостачальною організацією. Всі індукційні (дискові) лічильники мають тільки один вимірювальний елемент, сучасні електронні та електромеханічні лічильники мають два вимірювальних елемента.

Невірне фазування в трьохфазних лічильниках не впливає на точність обліку лічильником електроенергії у випадку із лічильниками прямого ввімкнення. Для лічильників трансформаторного ввімкнення принципове значення має наступне: вторинні обмотки зовнішніх трансформаторів струму повинні бути обов’язково підключені до тієї “фази” лічильника, куди підключено відповідну напругу.

Іноді, для приєднання трьохфазних лічильників трансформаторного включення, використовується так звана «суміщена схема підключення» (напруга і струм по одному дроту).  Ця схема використовується, в основному, через бажання заощадити дроти та й іноді через лінь монтажників. При навантаженні близькому до номінального істотного впливу на похибку вимірювання така схема не дає. Але при малих навантаженнях (коли через зовнішні трансформатори струму протікає струм, що близький до мінімального) така схема вносить значну похибку у вимірюваня. Величина похибки залежить від довжини “загального” дроту, чим довше дріт, тим більша похибка.

 

 

Як захистити лічильник від грози?

За чинними стандартами в Україні та Європі, лічильники випробовуються на стійкість до імпульсної напруги 6 кВ. Цей імпульс має форму імпульсу наведеного на дроти грозовим розрядом (фронт / спад 3/20 мікросекунд). З розрахунку такого імпульсу і проектуються вхідні захисні ланцюги всередині лічильника, і навіть з великим запасом по тривалості імпульсу (а точніше, по енергії імпульсу, яка визначається тривалістю). Однак, це середньостатистичні значення грозового імпульсу. У природі завжди може зустрітися імпульс значно більшої тривалості і, як наслідок, такі імпульси мають енергію, що значно перевищує середньостатистичну (амплітуда імпульсу в кВ в даному випадку має другорядне значення).
Найефективнішим методом захисту обладнання, в тому числі і лічильників, це установка додаткових розрядників (або інших захисних елементів, наприклад, фільтрів, супресорів, самовідновлюючих запобіжників тощо) на вході пристроїв, потужність яких (в даному випадку під потужністю розуміється значення енергії, яку може поглинути захисний елемент) повинна перевищувати потужність елементів встановлених у вашому пристрої (лічильнику). Установка таких елементів повинна проводиться безпосередньо на вході пристрою. Такі елементи можуть захищати декілька пристроїв, включених в одну лінію, якщо довжина зв’язку між пристроями не більше 1-2 метрів.

 

Чому після придбання тарифний лічильник рахує лише по одному тарифу Т1?

Після придбання багатотарифного лічильника деякі споживачі одразу встановлюють прилад обліку на точку обліку, вважаючи, що якщо в назві лічильника сказано «багатотарифний», то лічильник одразу починає рахувати електроенергію за денним та нічним тарифом. Але, це не так, так як із заводу-виробника прилад обліку виходить запараметрирозаний на один тариф Т1. Це стосується не лише лічильників NIK, а також лічильників інших виробників. Після придбання, лічильник потрібно параметризувати на відповідні тарифи або в електропостачальній організації, або в організаціях, що займаються реалізацією лічильників NIK та мають відповідний дозвіл на проведення параметризації, або в Сервісному Центрі ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА». Після проведення параметризації лічильника споживачу надається протокол параметризації, де вказана інформація щодо тарифної сітки, що була запрограмована в лічильник під час параметризації.